Consigli di classe aperti primo quadrimestre

CONSIGLI DI CLASSE APERTI DI NOVEMBRE 2019 SOLO COMPONENTE  DOCENTI

VENERDI’8 NOVEMBRE

 

60 minuti

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

5 BSU - 3 AC - 1 BES

4 BSU – 4AC – 2BES

3 BSU – 5AC

 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

 

60 minuti

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

5 ASU - 2 AES

4 ASU - 1 AES

3 ASU

 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE

 

60 minuti

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

5 AES – 5BC

4 AES – 3BC

3 AES

 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE

 

60 minuti

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

 2 ASU – 5 BES

 1 ASU–  4 BES

1 CSU-  3 BES

 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

 

60 minuti

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

1BC – 1DSU

  2 BC – 2 DSU

3 DSU

 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

60 MINUTI

14. 30 – 15.30

16. 00 – 17.00

17. 30 – 18.30

 

2 AC -  2 CSU

1 AC – 3 CSU – 1 BSU

2 BSU - 4CSU

CONSIGLIO DI CLASSE APERTO (DOCENTI GENITORI STUDENTI)

VENERDI’8 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

5 BSU - 3 AC - 1 BES

4 BSU – 4AC – 2BES

3 BSU – 5AC

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

5 ASU - 2 AES

4 ASU - 1 AES

3 ASU

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

5 AES – 5BC

4 AES – 3BC

3 AES

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

 2 ASU – 5 BES

 1 ASU–  4 BES

1 CSU -  3 BES

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

    1BC – 1DSU

  2 BC – 2 DSU

3 DSU

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

30 minuti

15.30 – 16.00

17.00 – 17.30

18.30- 19.00

2 AC -  2 CSU

1 AC – 3 CSU – 1 BSU

2 BSU - 4CSU